Thiết đo chiều dài

Price: Quick contact
Model: E077 KIT
Producer: MATEST - ITALY
Origin : Ý
Status : Order

Phù hợp tiêu chuẩn: EN 12617-4, 1367-4, 12808-4 /  ASTM C151, C490/ NF P15-433, P18-427 / BS 1881:5, 6073 / DIN 1164

Dùng để đo chiều dài của mẫu vữa sau khi thí nghiệm nở Autoclave

Thiết bị gồm:

Dụng cụ đo

Đồng hồ so 0 – 5mm / 0.001mm

Thanh chuẩn dùng cho mẫu 25 x 25 x 250 mm và mẫu 75 x 75 x 254 mm