Thiết bị quan trắc nồng độ bụi trong môi trường - DRX 8543

Price: Quick contact

Giải pháp quan trắc không khí ngắn hạn và dài hạn ngoài môi trường, ứng dụng cho giám sát từ xa

Model: DRX 8543
Producer: TSI - USA
Origin : Mỹ

Thiết bị quan trắc nồng độ bụi trong môi trường - DRX 8543: 
Giải pháp quan trắc không khí ngắn hạn và dài hạn ngoài môi trường, ứng dụng cho giám sát từ xa

TSI cung cấp một loạt các thiết bị giám sát không khí ngoài trời theo thời gian thực để đáp ứng cho các môi trường khắc nghiệt như:
-         Xây dựng / sửa chữa 
-         Khai thác
-         Cháy rừng
-         Các ứng dụng ngoài trời khác 
Dòng màn hình DustTrak ™ Aerosol của TSI được sử dụng để đo nồng độ khí PM1, PM2.5, PM10 và PM tổng sô. 

Tính năng và lợi ích: 
-         Đồng thời đo nồng độ khối lượng phân tách theo kích thước tương ứng với PM 1, PM 2.5 Respirable, PM 10 và PM tổng
-         Dễ sử dụng cài đặt cảnh báo tùy chỉnh cho cảnh báo mọi lúc, mọi nơi
-         Thực hiện phân tích trực tuyến cho các hiệu chuẩn tham chiếu tùy chỉnh
-         Nồng độ sol khí từ 0,001 đến 150 mg / m3
-         Hệ thống quản lý dữ liệu đám mây để giám sát từ xa hiệu quả ở mọi nơi
-         Các model được chứng nhận MCERTS hiện có sẵn cho PM2.5, PM10 và PM tổng số
Ứng dụng:
-         Giám sát môi trường ngoài trời
-         Giám sát phát thải
-         Giám sát vành đai xây dựng
-         Giám sát hàng rào
-         Các hoạt động kiểm soát bụi
-         Nghiên cứu môi trường
-         Giám sát công trường xây dựng
-         Giám sát môi trường công nghiệp khắc nghiệt
-         Nghiên cứu ô nhiễm đô thị