Sàng thí nghiệm Tyler

Price: Quick contact
Model: 272
Origin : Mỹ
Status : liên hệ

Catalog Tổng hợp

Kích thước:

ĐỘ CAO

lƯỚI THAU / kHUNG THAU

LƯỚI THÉP / KHUNG THAU

LƯỚI THÉP / KHUNG THÉP

cHIỀU CAO THỰC TẾ

tHÔNG SỐ KỸ THUẬT

3" FH

 

X 1-3/4"

Download

3" HH

 

X 1-1/4"

Download

8" FH

2-5/8"

Download

8" HH

1-5/8"

Download

12" FH

4-1/4"

Download

12" IM

 

 

Download

12" HH

 

2-5/8"

Download

200 mm FH

 

2-5/8"

Download

200 mm HH

 

1-7/8"

Download

300 mm FH

 

 

3"

Download

300 mm HH

 

 

2”

Download