Phần mềm phân tích âm thanh

Price: Quick contact

Dùng cho RIONOTE, NX-42WR, NX-28WR, SA-78WR, DA-20/40, VA-12

Model: AS-70
Producer: RION - JAPAN
Origin : Nhật Bản
Status : Order

- Máy tính đáp ứng:

+ CPU: Inte Core i5 2GHz hoặc nhanh hơn

+ RAM: 4GB hoặc hơn

+ HDD: 100GB hoặc hơn

+ Màn hình hiển thị: XGA (1024 x 768 pixels) hoặc hơn