Company Activities

10/07/2018

1.  Mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm và dùng trong y tế.

2.  Mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ đo lường, thiết bị kiểm tra trong ngành xây dựng cầu đường.

3.  Mua bán, lắp đặt máy vi tính và mạng máy tính.

4.  Đại lý ký gửi hàng hóa.

5.  Sữa chữa, sản xuất thiết bị cơ khí ngành công nghiệp, dụng cụ đo lường, thiết bị ngành chế biến thực phẩm và dược phẩm.

6.  Hiệu chuẩn thiết bị đo lường.