Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Price : Quick contact

Máy quang phổ khả kiến tử ngoại (UV-VIS). Chùm tia phân tách (RBC - bù chùm tia so sánh), hai đầu dò.

Model : Libra S22, cat.no.80-2115-20
Producer : BIOCHROM - USA
Origin : MỸ
Status : Liên hệ

Công nghệ đèn xenon PTR, chỉ sử dụng đèn khi đo mẫu, tăng tuổi thọ đèn đến 5 năm sử dụng.

Tiện ích thẩm định hiệu suất máy (IPV)

Gá giữ cuvette 8 vị trí thay đổi tự động, thích hợp đo nhiều mẫu nhanh chóng và thuận tiện.

Màn hình:                   VGA LCD độ phân giải cao, hiển thị đồ thị.

Phù hợp GLP:             tự động chẩn đoán máy

Lưu trữ trên máy:        18 phương pháp.

Thang bước sóng:       190... 1100nm

Monochromator:         cách tử lõm hiệu chỉnh quang sai 1200lines/mm

Chuẩn bước sóng:       tự động, khi khởi động

Độ rộng phổ:               <3nm (bandwidth)

Chính xác bước sóng: ±1nm

Độ lặp lại bước sóng:  ±0.5nm

Nguồn đèn:                      xenon, tuổi thọ 5 năm

Đầu dò:                          2, silicon photodiode

Thang quang phổ:       -3.00...3.000A (hấp thu)

 -9999... 9999 nồng độ     0.1...2000%T (độ truyền)

Tuyến tính quang phổ:    ±0.5% hoặc  0.003A

Độ lặp lại quang phổ:  ±0.5% giá trị hấp thu

Anh sáng lạc:       <0.05%T với NaI & NaNO3

Độ ổn định (stability): ±0.002A tại 0A

Độ nhiễu (noise):    ±0.001A...  0.002A

Tốc độ quét sóng:   3000nm/phút max

Phần mềm tích hợp sẵn trên máy với các chức năng đo: độ hấp thu (Abs), độ truyền (%T), nồng độ (C) với hệ số, sự chênh lệch độ hấp thu, đo tại nhiều bước sóng, tạo lập đường cong chuẩn đồ thị), phần mềm quét phổ ở chế độ Abs hoặc %T (đồ thị), động học (kinetics - đồ thị).

Cổng giao tiếp:              RS232 và parallel

Kích thước buồng mẫu:   140 x 220 x 80mm

Kích thước máy:             510 x 350 x 160mm

Trọng lượng máy:       13kg

Nguồn điện:            90...265V,50/60Hz, 80VA