Máy quang phổ khả kiến PhotoLab 7100 VIS

Price: Quick contact

Máy quang phổ khả kiến PhotoLab 7100 VIS với 6 chế độ đo: nồng độ, độ hấp thu, độ tuyền, kinetics, quét phổ, đa bước sóng

Chế độ quét phổ: 700-2000 nm/min, bước quét 1, 2, 5, 10 nm

Model: PhotoLab 7100 VIS
Producer: WTW - GERMANY
Origin : WTW - ĐỨC
Status : Order

Thông số kỹ thuật Máy quang phổ khả kiến PhotoLab 7100 VIS:

Chức năng AQA đa cấp độ: kiểm tra máy qua PhotoCheck, kiểm tra hệ thống mát, test kit và kết quả với dung dịch chuẩn

Thủ tục kiểm tra mở rộng: tự chần đoán máy, tự động hiệu chuẩn  tại nhiều bước sóng. Thang bước sóng: 320 - 1100nm

Kỹ thuật: một chùm tia, loại bỏ quang sai cuvete

Nguồn đèn: Tungsten – halogen

Băng thông: 4nm

Chế độ đo: nồng độ, độ hấp thu, độ tuyền, kinetics, quét phổ, đa bước sóng

Chế độ quét phổ: 700-2000 nm/min, bước quét 1, 2, 5, 10 nm

Độ chính xác bước sóng : ± 1nm

Barcode: tự động nhận dạng các cuvette tròn hoặc vuông có mã vạch, tùy chọn barcode cho thí nghiệm khác và ID mẫu.

Loại cuvette: cuvette tròn 16mm, cuvette chữ nhật 10mm, 20mm và 50mm không cần adapter

Màn hình: LCD  lớn  7  inch  có  đèn  chiếu sáng, hiển thị đồ thị với con trỏ và zoom.

Lưu trữ dữ liệu:   5000 giá trị, khoảng 40MB cho quét phổ + kinetics (500 phổ, 400 kinetics và 150 giá trị đo)

Phương pháp: trên 200 phương pháp lập trình được, 1000 phương pháp cho người sử dụng, 20 profiles cho kinetices + quét phổ.

Cập nhật: qua Internet và USB Cổng giao tiếp: 2USB, 1 ethernet Nguồn điện: 230V, 50Hz, 1 pha

Kích thước: W404 x H197 x 314mm

Trọng lượng: 4.5 kg