Máy mài và đánh bóng

Price : Quick contact
Model : FORCIPOL 102
Producer : METKON - TURKEY
Origin : Thổ Nhĩ kỳ

Thông số kỹ thuật

Mã đặt hàng: 36 21-200 / 250/300
Mã sản phẩm: FORCIPOL 102
Hoạt động khá, có bảo vệ quá tải
Thiết kế không rung, thiết kế tiện dụng
Số lượng bánh mài: 1
Đường kính bánh mài: Ø200 / 250/300 mm
Công suất động cơ: 1 HP
Tốc độ bánh mài: 50-600 RPM
Hướng quay bánh mài: CW / CCW
Kích thước, WxDxH, (cm): 45 x 74 x 34
Trọng lượng, kg: 40

 

Accessories

Head Units
30 11 FORCIPOL Control Unit
30 12 FORCIMAT 52 Automatic Specimen Mover (Individual Force)
30 14 FORCIMAT 102 Programmable Automatic Specimen Mover (Individual Force + Central Force)
   
Operational Accessories for FORCIPOL Grinder/Polishers
200 mm Application
31 01 PVC Wheel, 200 mm
31 02 Aluminium Wheel, 200 mm
31 55 Splash Guard, 200 mm
31 04 Paper Ring, 200 mm
31 05 Cover
31 13 Special Plexiglas Protection Unit, to be used with FORCIPOL 102/TS
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
250 mm Application
31 21 PVC Wheel, 250 mm
31 42 Aluminium Wheel, 250 mm
31 65 Splash Guard, 250 mm
31 24 Paper Ring, 250 mm
31 05 Cover
31 13 Special Plexiglas Protection Unit, to be used with FORCIPOL 102/TS
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
300 mm Application
31 31 PVC Wheel, 300 mm
31 52 Aluminium Wheel, 300 mm
31 75 Splash Guard, 300 mm
31 34 Paper Ring, 300 mm
31 05 Cover
31 13 Special Plexiglas Protection Unit, to be used with FORCIPOL 102/TS
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
   
ENVIRO Recirculating Filtering System
GR 0865 ENVIRO Recirculating Filtering System,
  Closed loop 1 micron filtering system with 20 lt. recirculating
  water tank, suitable to operate with line water on 80 micron
  filter as well. Requires 4 bar compressed air.
  Ready for operation with all Metkon Grinder/Polishers
YM 6214-00 Filter, 10 inches 1 Micron

Consumables

Paper Grinding Discs, Plain Back (100 Pcs. Per Pack)
DEMPAX 38-020-060 Ø 200 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX 38-020-120 Ø 200 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX 38-020-180 Ø 200 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX 38-020-240 Ø 200 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX 38-020-320 Ø 200 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX 38-020-400 Ø 200 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX 38-020-600 Ø 200 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX 38-020-800 Ø 200 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX 38-020-1000 Ø 200 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX 38-020-1200 Ø 200 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX 38-020-2500 Ø 200 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX 38-020-4000 Ø 200 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX 38-020-S Ø 200 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
DEMPAX 38-040-060 Ø 250 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX 38-040-120 Ø 250 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX 38-040-180 Ø 250 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX 38-040-240 Ø 250 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX 38-040-320 Ø 250 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX 38-040-400 Ø 250 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX 38-040-600 Ø 250 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX 38-040-800 Ø 250 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX 38-040-1000 Ø 250 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX 38-040-1200 Ø 250 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX 38-040-2500 Ø 250 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX 38-040-4000 Ø 250 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX 38-040-S Ø 250 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
DEMPAX 38-050-060 Ø 300 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX 38-050-120 Ø 300 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX 38-050-180 Ø 300 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX 38-050-240 Ø 300 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX 38-050-320 Ø 300 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX 38-050-400 Ø 300 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX 38-050-600 Ø 300 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX 38-050-800 Ø 300 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX 38-050-1000 Ø 300 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX 38-050-1200 Ø 300 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX 38-050-2500 Ø 300 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX 38-050-4000 Ø 300 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX 38-050-S Ø 300 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
Paper Grinding Discs, Foil Back, for CATCHY System (100 Pcs. Per Pack)
DEMPAX-F 38-020-060F Ø 200 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX-F 38-020-120F Ø 200 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX-F 38-020-180F Ø 200 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX-F 38-020-240F Ø 200 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX-F 38-020-320F Ø 200 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX-F 38-020-400F Ø 200 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX-F 38-020-600F Ø 200 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX-F 38-020-800F Ø 200 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX-F 38-020-1000F Ø 200 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX-F 38-020-1200F Ø 200 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX-F 38-020-2500F Ø 200 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX-F 38-020-4000F Ø 200 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX-F 38-020-SF Ø 200 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
DEMPAX-F 38-040-060F Ø 250 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX-F 38-040-120F Ø 250 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX-F 38-040-180F Ø 250 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX-F 38-040-240F Ø 250 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX-F 38-040-320F Ø 250 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX-F 38-040-400F Ø 250 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX-F 38-040-600F Ø 250 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX-F 38-040-800F Ø 250 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX-F 38-040-1000F Ø 250 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX-F 38-040-1200F Ø 250 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX-F 38-040-2500F Ø 250 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX-F 38-040-4000F Ø 250 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX-F 38-040-SF Ø 250 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
DEMPAX-F 38-050-060F Ø 300 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX-F 38-050-120F Ø 300 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX-F 38-050-180F Ø 300 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX-F 38-050-240F Ø 300 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX-F 38-050-320F Ø 300 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX-F 38-050-400F Ø 300 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX-F 38-050-600F Ø 300 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX-F 38-050-800F Ø 300 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX-F 38-050-1000F Ø 300 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX-F 38-050-1200F Ø 300 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX-F 38-050-2500F Ø 300 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX-F 38-050-4000F Ø 300 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX-F 38-050-SF Ø 300 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
CATCHY System Accessories (1 Pc. Per Pack)
CFP 39-083-200 Ø 200 mm, Catchy Fix Plate (1 pcs)
CFP 39-083-250 Ø 250 mm, Catchy Fix Plate (1 pcs)
CFP 39-083-300 Ø 300 mm, Catchy Fix Plate (1 pcs)
     
MAGNETO Diamond Coarse Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO 125 38-020-125 Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 125 mic.
MAGNETO 125 38-040-125 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 125 mic.
MAGNETO 125 38-050-125 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 125 mic.
MAGNETO 75 38-020-075 Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 75 mic.
MAGNETO 75 38-040-075 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 75 mic.
MAGNETO 75 38-050-075 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 75 mic.
MAGNETO 54 38-020-054 Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic.
MAGNETO 54 38-040-054 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic.
MAGNETO 54 38-050-054 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic.
MAGNETO 18 38-020-018 Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic.
MAGNETO 18 38-040-018 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic.
MAGNETO 18 38-050-018 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic.
     
MAGNETO Diamond Coarse Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO 6 38-020-006 'Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic.
MAGNETO 6 38-040-006 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic.
MAGNETO 6 38-050-006 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic.
MAGNETO 3 38-020-003 Ø200 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic.
MAGNETO 3 38-040-003 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic.
MAGNETO 3 38-050-003 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic.
     
MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO-S-120 38-021-120 Ø200 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 120 Grit
MAGNETO-S-120 38-041-120 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 120 Grit
MAGNETO-S-120 38-051-120 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 120 Grit
MAGNETO-S-220 38-021-220 Ø200 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 220 Grit
MAGNETO-S-220 38-041-220 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 220 Grit
MAGNETO-S-220 38-051-220 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 220 Grit
MAGNETO-S-500 38-021-500 Ø200 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 500 Grit
MAGNETO-S-500 38-041-500 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 500 Grit
MAGNETO-S-500 38-051-500 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 500 Grit
MAGNETO-S-800 38-021-800 Ø200 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 800 Grit
MAGNETO-S-800 38-041-800 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 800 Grit
MAGNETO-S-800 38-051-800 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 800 Grit
MAGNETO-S-1200 38-021-1200 Ø200 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 1200 Grit
MAGNETO-S-1200 38-041-1200 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 1200 Grit
MAGNETO-S-1200 38-051-1200 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 1200 Grit
     
COMPO Composite Fine Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
COMPO-H 40-010-200 Ø200 COMPO Composite Grinding Disc - for Hard Materials
COMPO-H 40-010-250 Ø250 COMPO Composite Grinding Disc - for Hard Materials
COMPO-H 40-010-300 Ø300 COMPO Composite Grinding Disc - for Hard Materials
COMPO-S 40-020-200 Ø200 COMPO Composite Grinding Disc - for Soft & NF Materials
COMPO-S 40-020-250 Ø250 COMPO Composite Grinding Disc - for Soft & NF Materials
COMPO-S 40-020-300 Ø300 COMPO Composite Grinding Disc - for Soft & NF Materials
     
Magnetic System Accessories (1 Pc. Per Pack)
SMF 39-003-200 Ø 200 mm, Special Magnetic Foil
SMF 39-003-250 Ø 250 mm, Special Magnetic Foil
SMF 39-003-300 Ø 300 mm, Special Magnetic Foil
TMP 39-093-200 Ø 200 mm, Thin Metal Plate(5 pcs)
TMP 39-093-250 Ø 250 mm, Thin Metal Plate(5 pcs)
TMP 39-093-300 Ø 300 mm, Thin Metal Plate(5 pcs)
     
Polishing Cloths (Self-adhesive, 10 Pcs. Per Pack)
METAPO-P 39-013-200 Ø 200 mm, for 6 micron diamonds 
METAPO-B 39-033-200 Ø 200 mm, for 3-1 micron diamonds
METAPO-V 39-043-200 Ø 200 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina
FEDO-6J 39-015-200 Ø 200 mm, for 6 micron diamonds
FEDO-3 39-025-200 Ø 200 mm, for 3 micron diamonds
FEDO-1S 39-066-200 Ø 200 mm, for 1 micron diamonds
FEDO-1N 39-055-200 Ø 200 mm, for 0,25 micron diamonds
ALSO 39-075-200 Ø 200 mm, for 0,25 mic. diamonds or alumina 
WOOL 39-095-200 Ø 200 mm, %100 wool cloth for 6-3 micron diamonds or alumina
COLLO 39-085-200 Ø 200 mm, for colloidal silica
PETRI 39-090-200 Ø 200 mm, for petrography
NOWO 39-005-200 Ø 200 mm, for 9-1 micron diamonds 
MIX 39-200-SPC Ø 200 mm, (1 of each METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N)
     
METAPO-P 39-013-250 Ø 250 mm, for 6 micron diamonds 
METAPO-B 39-033-250 Ø 250 mm, for 3-1 micron diamonds
METAPO-V 39-043-250 Ø 250 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina
FEDO-6J 39-015-250 Ø 250 mm, for 6 micron diamonds
FEDO-3 39-025-250 Ø 250 mm, for 3 micron diamonds
FEDO-1S 39-066-250 Ø 250 mm, for 1 micron diamonds
FEDO-1N 39-055-250 Ø 250 mm, for 0,25 micron diamonds
ALSO 39-075-250 Ø 250 mm, for 0,25 mic. diamonds or alumina 
WOOL 39-095-250 Ø 250 mm, %100 wool cloth for 6-3 micron diamonds or alumina
COLLO 39-085-250 Ø 250 mm, for colloidal silica
PETRI 39-090-250 Ø 250 mm, for petrography
NOWO 39-005-250 Ø 250 mm, for 9-1 micron diamonds 
MIX 39-250-SPC Ø 250 mm, (1 of each METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N)
     
METAPO-P 39-013-300 Ø 300 mm, for 6 micron diamonds 
METAPO-B 39-033-300 Ø 300 mm, for 3-1 micron diamonds
METAPO-V 39-043-300 Ø 300 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina
FEDO-6J 39-015-300 Ø 300 mm, for 6 micron diamonds
FEDO-3 39-025-300 Ø 300 mm, for 3 micron diamonds
FEDO-1S 39-066-300 Ø 300 mm, for 1 micron diamonds
FEDO-1N 39-055-300 Ø 300 mm, for 0,25 micron diamonds
ALSO 39-075-300 Ø 300 mm, for 0,25 mic. diamonds or alumina 
WOOL 39-095-300 Ø 300 mm, %100 wool cloth for 6-3 micron diamonds or alumina
COLLO 39-085-300 Ø 300 mm, for colloidal silica
PETRI 39-090-300 Ø 300 mm, for petrography
NOWO 39-005-300 Ø 300 mm, for 9-1 micron diamonds 
MIX 39-300-SPC Ø 300 mm, (1 of each METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N)
     
Diamond Pastes, Monocrystalline 
DIAPAT-M 39-301-M Diamond Paste, 0.25 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-M 39-311-M Diamond Paste, 1 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-M 39-321-M Diamond Paste, 3 Mic., 10gr. syringe  
DIAPAT-M 39-331-M Diamond Paste, 6 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-M 39-341-M Diamond Paste, 9 Mic., 10gr. syringe
     
Diamond Pastes, Polycrystalline
DIAPAT-P 39-301-P Diamond Paste, 0.25 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-P 39-311-P Diamond Paste, 1 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-P 39-321-P Diamond Paste, 3 Mic., 10gr. syringe  
DIAPAT-P 39-331-P Diamond Paste, 6 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-P 39-341-P Diamond Paste, 9 Mic., 10gr. syringe
     
Diamond Suspensions, Monocrystalline
DIAPAT-M 39-400-M Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-410-M Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-420-M Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-430-M Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-440-M Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-411-M Diamond Suspension1 Mic. 1 lt bottle
DIAPAT-M 39-421-M Diamond Suspension 3 Mic. 1 lt bottle
DIAPAT-M 39-431-M Diamond Suspension 6 Mic. 1 lt bottle
     
Diamond Suspensions, Polycrystalline
DIAPAT-P 39-400-P Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-410-P Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-420-P Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-430-P Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-440-P Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
     
Diamond Two in One Products, Monocrystalline
DUOPAT-M 39-510-M A perfect mixture of 1 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
DUOPAT-M 39-520-M A perfect mixture of 3 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
DUOPAT-M 39-530-M A perfect mixture of 6 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
     
Diamond Lubricant
DIAPAT 39-502 Diamond Lubricant, Water-based, 1.0 lt, bottle
     
Alumina Suspensions
ALU-MIK 39-200 Alumina Suspension 0.05 Mic. 1.0 lt, bottle
ALU-MIK 39-210 Alumina Suspension 0.3 Mic. 1.0 lt, bottle
ALU-MIK 39-220 Alumina Suspension 1.0  Mic. 1.0 lt, bottle
     
Alumina Powder
ALU-MIK 39-100 Alumina Powder 0.05 Mic. 500gr.
ALU-MIK 39-110 Alumina Powder 0.3 Mic. 500gr.
ALU-MIK 39-120 Alumina Powder 1.0 Mic. 500gr.
     
Colloidal Silica
COL-K(NC) 39-600 Colloidal Silica (1 lt), bottle