Máy mài và đánh bóng tiên tiến

Price: Quick contact
Model: ACCURA 102
Producer: METKON - TURKEY
Origin : Thổ Nhĩ Kỳ

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm: ACCURA 102
Có thể lập trình với điều khiển màn hình cảm ứng HMI màu 7 " 
Có bảo vệ quá tải, tín hiệu cảnh báo âm thanh
Lực riêng biệt: 5-100
Lực ở tâm , (N :): 30-500
Động cơ đánh bóng , W: 100
Công suất động cơ, HP: 1,5
Đường kính bánh mài, (mm): 250/300
Hướng quay đánh bóng : CW / CCW
Hướng quay bánh mài: CW / CCW
Màn hình cảm ứng HMI, (inch): 7 "
Bộ nhớ chương trình: 30
Phân tích nhu động: Tùy Chọn
Độ sâu mài (Trục Z): Tùy chọn
Độ chính xác đo độ sâu mài (μ): 10
Định vị vị trí: Có
Định vị vị trí, mm: 50
Kích thước, W x D x H, (cm): 73 x 79 x 73
Trọng lượng, (kg): 200

Accessories

Dosing Modules for ACCURA 102
GR 1014 Automatic Fluid Dispenser, programmable and controllable from the touch
  screen of ACCURA 102, with pre-dosing function, with 4 micro peristaltic pumps
  (3 for diamond suspensions/lubricant and 1 for alumina suspensions)
  with automatic liquid level calculation, with automatic retract function 
  at the end of every step to prevent contamination
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
GR 1016 Automatic Fluid Dispenser, programmable and controllable from the touch
  screen of ACCURA 102, with pre-dosing function, with 6 micro peristaltic pumps
  (5 for diamond suspensions/lubricant and 1 for alumina suspensions)
  with automatic liquid level calculation, with automatic retract function 
  at the end of every step to prevent contamination
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
   
Operational Accessories for ACCURA 102
250 mm Application
31 21 PVC wheel, 250 mm
31 42 Aluminum wheel, 250 mm
31 65 Splash guard, 250 mm
300 mm Application
31 31 PVC wheel, 300 mm
31 52 Aluminum wheel, 300 mm
31 75 Splash guard, 300 mm
   
Accessories for ACCURA 102
GR 0872 Z-axis material removal with depth control, for FORCIMAT 102/ACCURA 102
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
GR 0665 Barcode Scanner for easy loading correct programs for different samples
31 14 Special Protection Cover, to be used with ACCURA 102
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
GR 1693 Cabinet for ACCURA 102
GR 0440 Air filtering and lubricating unit
   
Specimen Holders for Individual Force Application
(for FORCIMAT 52/102/TS, ACCURA 102, VELOX 402)
33 31 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø25 mm specimens.
33 32 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø30 mm specimens.
33 33 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø40 mm specimens.
33 34 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 3 x Ø50 mm specimens.
33 35 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø1" specimens.
33 36 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø1 1/4" specimens.
33 37 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø1 1/2" specimens.
33 38 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 3 x Ø2" specimens.
33 39 Individual force specimen holder, Ø145mm, Blank.
   
33 02 Set of insert rings for Ø30 mm (to be used with 33 33)
33 03 Set of insert rings for Ø25 mm or Ø1" (to be used with 33 33)
33 04 Set of insert rings for Ø1 1/4" (to be used with 33 33)
33 05 Set of insert rings for Ø1 1/2" (to be used with 33 33)
   
Specimen Holders for Central Force Application
(for FORCIMAT 102, ACCURA 102, VELOX 402)
46 81 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with Ø25 mm.
46 82 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with Ø30 mm.
46 83 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 4 specimens with Ø40 mm.
46 84 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with  Ø1"
46 85 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with Ø1 1/4"
46 86 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 4 specimens with  Ø1 1/2"
46 88 Teardrop specimen holder, Ø130 mm, 6 specimens x 10 - 32 mm. 
46 89 Teardrop specimen holder, Ø130 mm, 4 specimens x 10 - 42 mm.
46 44 Clamp type specimen holder, Ø130 mm for 4 rectangular specimens 25 X 32 mm.
46 45 Clamp type specimen holder, Ø160 mm for 3 rectangular specimens 40 x 70 mm.
46 91 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 10 specimens with Ø25 mm.
46 92 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 8 specimens with Ø30 mm.
46 93 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 6 specimens with Ø40 mm.
46 94 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 4 specimens with  Ø50 mm.
46 95 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 10 specimens with  Ø1"
46 96 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 8 specimens with  Ø1 1/4"
46 97 Clamp  type  specimen  holder,Ø160mm, 6 specimens with Ø1 1/2"
46 98 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 4 specimens with Ø2"            
46 39 Clamp type specimen holder, Ø220mm, 3 specimens for irregular shaped samples
   
Accessories for specimen loading (Central Force)
45 60 LEVOMAT Specimen Loading Fixture
45 10 Specimen Loading Plate Ø130 mm.
45 50 Specimen Loading Plate Ø160 mm.
   
ENVIRO Recirculating Filtering System
GR 0865 ENVIRO Recirculating Filtering System,
  Closed loop 1 micron filtering system with 20 lt. recirculating
  water tank, suitable to operate with line water on 80 micron
  filter as well. Requires 4 bar compressed air.
  Ready for operation with all Metkon Grinder/Polishers
YM 6214-00 Filter, 10 inches 1 Micron

 

Consumables

Paper Grinding Discs, Foil Back, for CATCHY System (100 Pcs. Per Pack)
DEMPAX-F 38-040-060F Ø 250 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX-F 38-040-120F Ø 250 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX-F 38-040-180F Ø 250 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX-F 38-040-240F Ø 250 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX-F 38-040-320F Ø 250 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX-F 38-040-400F Ø 250 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX-F 38-040-600F Ø 250 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX-F 38-040-800F Ø 250 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX-F 38-040-1000F Ø 250 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX-F 38-040-1200F Ø 250 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX-F 38-040-2500F Ø 250 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX-F 38-040-4000F Ø 250 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX-F 38-040-SF Ø 250 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
DEMPAX-F 38-050-060F Ø 300 mm Disc, 60 Grit (2 x 50 pcs.)
DEMPAX-F 38-050-120F Ø 300 mm Disc, 120 Grit
DEMPAX-F 38-050-180F Ø 300 mm Disc, 180 Grit
DEMPAX-F 38-050-240F Ø 300 mm Disc, 240 Grit
DEMPAX-F 38-050-320F Ø 300 mm Disc, 320 Grit
DEMPAX-F 38-050-400F Ø 300 mm Disc, 400 Grit
DEMPAX-F 38-050-600F Ø 300 mm Disc, 600 Grit
DEMPAX-F 38-050-800F Ø 300 mm Disc, 800 Grit
DEMPAX-F 38-050-1000F Ø 300 mm Disc, 1000 Grit
DEMPAX-F 38-050-1200F Ø 300 mm Disc, 1200 Grit
DEMPAX-F 38-050-2500F Ø 300 mm Disc, 2500 Grit
DEMPAX-F 38-050-4000F Ø 300 mm Disc, 4000 Grit
DEMPAX-F 38-050-SF Ø 300 mm Mix Grinding Paper set (10 of each from 120 grit to 2500 grit)
     
CATCHY System Accessories (1 Pc. Per Pack)
CFP 39-083-250 Ø 250 mm, Catchy Fix Plate (1 pcs)
CFP 39-083-300 Ø 300 mm, Catchy Fix Plate (1 pcs)
     
MAGNETO Diamond Coarse Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO 125 38-040-125 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 125 mic.
MAGNETO 125 38-050-125 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 125 mic.
MAGNETO 75 38-040-075 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 75 mic.
MAGNETO 75 38-050-075 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 75 mic.
MAGNETO 54 38-040-054 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic.
MAGNETO 54 38-050-054 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic.
MAGNETO 18 38-040-018 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic.
MAGNETO 18 38-050-018 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic.
     
MAGNETO Diamond Coarse Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO 6 38-040-006 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic.
MAGNETO 6 38-050-006 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic.
MAGNETO 3 38-040-003 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic.
MAGNETO 3 38-050-003 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic.
     
MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO-S-120 38-041-120 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 120 Grit
MAGNETO-S-120 38-051-120 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 120 Grit
MAGNETO-S-220 38-041-220 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 220 Grit
MAGNETO-S-220 38-051-220 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 220 Grit
MAGNETO-S-500 38-041-500 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 500 Grit
MAGNETO-S-500 38-051-500 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 500 Grit
MAGNETO-S-800 38-041-800 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 800 Grit
MAGNETO-S-800 38-051-800 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 800 Grit
MAGNETO-S-1200 38-041-1200 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 1200 Grit
MAGNETO-S-1200 38-051-1200 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 1200 Grit
     
COMPO Composite Fine Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
COMPO-H 40-010-250 Ø250 COMPO Composite Grinding Disc - for Hard Materials
COMPO-H 40-010-300 Ø300 COMPO Composite Grinding Disc - for Hard Materials
COMPO-S 40-020-250 Ø250 COMPO Composite Grinding Disc - for Soft & NF Materials
COMPO-S 40-020-300 Ø300 COMPO Composite Grinding Disc - for Soft & NF Materials
     
Magnetic System Accessories (1 Pc. Per Pack)
SMF 39-003-250 Ø 250 mm, Special Magnetic Foil
SMF 39-003-300 Ø 300 mm, Special Magnetic Foil
TMP 39-093-250 Ø 250 mm, Thin Metal Plate(5 pcs)
TMP 39-093-300 Ø 300 mm, Thin Metal Plate(5 pcs)
     
Polishing Cloths (Self-adhesive, 10 Pcs. Per Pack)
METAPO-P 39-013-250 Ø 250 mm, for 6 micron diamonds 
METAPO-B 39-033-250 Ø 250 mm, for 3-1 micron diamonds
METAPO-V 39-043-250 Ø 250 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina
FEDO-6J 39-015-250 Ø 250 mm, for 6 micron diamonds
FEDO-3 39-025-250 Ø 250 mm, for 3 micron diamonds
FEDO-1S 39-066-250 Ø 250 mm, for 1 micron diamonds
FEDO-1N 39-055-250 Ø 250 mm, for 0,25 micron diamonds
ALSO 39-075-250 Ø 250 mm, for 0,25 mic. diamonds or alumina 
WOOL 39-095-250 Ø 250 mm, %100 wool cloth for 6-3 micron diamonds or alumina
COLLO 39-085-250 Ø 250 mm, for colloidal silica
PETRI 39-090-250 Ø 250 mm, for petrography
NOWO 39-005-250 Ø 250 mm, for 9-1 micron diamonds 
MIX 39-250-SPC Ø 250 mm, (1 of each METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N)
     
METAPO-P 39-013-300 Ø 300 mm, for 6 micron diamonds 
METAPO-B 39-033-300 Ø 300 mm, for 3-1 micron diamonds
METAPO-V 39-043-300 Ø 300 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina
FEDO-6J 39-015-300 Ø 300 mm, for 6 micron diamonds
FEDO-3 39-025-300 Ø 300 mm, for 3 micron diamonds
FEDO-1S 39-066-300 Ø 300 mm, for 1 micron diamonds
FEDO-1N 39-055-300 Ø 300 mm, for 0,25 micron diamonds
ALSO 39-075-300 Ø 300 mm, for 0,25 mic. diamonds or alumina 
WOOL 39-095-300 Ø 300 mm, %100 wool cloth for 6-3 micron diamonds or alumina
COLLO 39-085-300 Ø 300 mm, for colloidal silica
PETRI 39-090-300 Ø 300 mm, for petrography
NOWO 39-005-300 Ø 300 mm, for 9-1 micron diamonds 
MIX 39-300-SPC Ø 300 mm, (1 of each METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N)
     
Diamond Pastes, Monocrystalline 
DIAPAT-M 39-301-M Diamond Paste, 0.25 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-M 39-311-M Diamond Paste, 1 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-M 39-321-M Diamond Paste, 3 Mic., 10gr. syringe  
DIAPAT-M 39-331-M Diamond Paste, 6 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-M 39-341-M Diamond Paste, 9 Mic., 10gr. syringe
     
Diamond Pastes, Polycrystalline
DIAPAT-P 39-301-P Diamond Paste, 0.25 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-P 39-311-P Diamond Paste, 1 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-P 39-321-P Diamond Paste, 3 Mic., 10gr. syringe  
DIAPAT-P 39-331-P Diamond Paste, 6 Mic., 10gr. syringe
DIAPAT-P 39-341-P Diamond Paste, 9 Mic., 10gr. syringe
     
Diamond Suspensions, Monocrystalline
DIAPAT-M 39-400-M Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-410-M Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-420-M Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-430-M Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-440-M Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-411-M Diamond Suspension1 Mic. 1 lt bottle
DIAPAT-M 39-421-M Diamond Suspension 3 Mic. 1 lt bottle
DIAPAT-M 39-431-M Diamond Suspension 6 Mic. 1 lt bottle
     
Diamond Suspensions, Polycrystalline
DIAPAT-P 39-400-P Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-410-P Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-420-P Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-430-P Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-440-P Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
     
Diamond Two in One Products, Monocrystalline
DUOPAT-M 39-510-M A perfect mixture of 1 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
DUOPAT-M 39-520-M A perfect mixture of 3 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
DUOPAT-M 39-530-M A perfect mixture of 6 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
     
Diamond Lubricant
DIAPAT 39-502 Diamond Lubricant, Water-based, 1.0 lt, bottle
     
Alumina Suspensions
ALU-MIK 39-200 Alumina Suspension 0.05 Mic. 1.0 lt, bottle
ALU-MIK 39-210 Alumina Suspension 0.3 Mic. 1.0 lt, bottle
ALU-MIK 39-220 Alumina Suspension 1.0  Mic. 1.0 lt, bottle
     
Alumina Powder
ALU-MIK 39-100 Alumina Powder 0.05 Mic. 500gr.
ALU-MIK 39-110 Alumina Powder 0.3 Mic. 500gr.
ALU-MIK 39-120 Alumina Powder 1.0 Mic. 500gr.
     
Colloidal Silica
COL-K(NC) 39-600 Colloidal Silica (1 lt), bottle