Máy đo nồng độ bụi để bàn - DustTrak II 8530

Price : Quick contact

Đo nồng độ bụi tương ứng PM1-PM2.5-PM4-PM10

Máy vận hành bằng pin sạc, lưu trữ dữ liệu tự động, đo bằng laser, cho số đọc theo thời gian thực.

Máy sử dụng hệ thống bảo vệ khí cách li bụi trong buồng quang học, giữa hệ thống quang sạch để tăng độ tin cậy và ít phải bảo trì.

Model : DustTrak II 8530
Producer : TSI - USA
Origin : Mỹ

Thông số kỹ thuật Máy đo nồng độ bụi để bàn - DustTrak II:
Máy vận hành bằng pin sạc, lưu trữ dữ liệu tự động, đo bằng laser, cho số đọc theo thời gian thực.
Máy sử dụng hệ thống bảo vệ khí cách li bụi trong buồng quang học, giữa hệ thống quang sạch để tăng độ tin cậy và ít phải bảo trì.
Dễ dàng lập trình và dễ dàng vận hành
Giao tiếp bằng màn hình màu graphic cảm ứng
Thực hiện phân tích trọng lượng in-line cho các chuẩn so sánh của người sử dụng
Tự động zero, giảm tối thiểu ảnh hưởng độ trôi zero
Đo nồng độ bụi tương ứng PM1-PM2.5-PM4-PM10
Pin sạc Li-ion 6600mAh, sử dụng trong 6 giờ, sạc pin nhanh trong 4 giờ, có thể sạc khi pin gắn trong máy hay lấy ra ra ngòai.
Đường ra cho ứng dụng lấy mẫu isokinetic
Khả năng lấy mẫu so sánh phân tích trọng lượng
Cài đặt báo động STEL
Có thể bảo trì được hệ thống bảo vệ đường khí và lọc cho bơm.
Đặc điểm dừng lưu trữ và bắt đầu lại lưu trữ
Lập trình lưu trữ đo.
Phần mềm phân tích dữ liệu trên PC
Điều chỉnh được các cài đặt chuẩn máy theo ý muốn
Cài đặt báo động tức thời bằng âm thanh / màn hình
Hiển thị biểu đồ theo thời gian thực
Xem các thông tin thống kê trong và sau khi đo
Báo hiệu trên màn hình: Flow, Laser và Filter
Báo hiệu bảo trì lọc 
Thu dữ liệu điểm đơn cho mục đích khảo sát.
Thông số kỹ thuật:
Lọai đầu dò: tán xạ ánh sáng 90° 
Thang kích thước hạt: 0.1mm - 10mm
Thang đo nồng độ bụi: 0.001 - 150mg/m3
Độ phân giải: 0.1% hay 0.001mg/m3
Độ ổn định zero: ±0.002mg/m3 trong 24 giờ
Lưu lượng hút: 1.4 - 3.0lít/phút
Chính xác lưu lượng: ±0.5% giá trị cài đặt
Hệ số nhiệt độ: +.001mg/m3/°C 
Môi trường sử dụng: 0 - 50°C, 0 - 95%RH
Hằng số thời gian: chỉnh được, 1 - 60 giây
Lưu trữ dữ liệu: 5MB, hơn 60.000 dữ liệu
lưu trữ 45 ngày dữ liệu với tần suất 1 lần/phút
Tần suất lưu trữ: chỉnh được, 1 giây - 1 giờ
Cổng giao tiếp: USB và Ethernet
Cổng analog: 0-5V, hay 2-20mV
Cổng ra báo động: rờle hay chuông
Lấy mẫu phân tích trọng lượng: catridge f37mm
Nguồn điện: 115-240V AC, 50/60Hz
Màn hình màu: 5.7" VGA, lọai cảm ứng
Kích thước: 135 x 216 x 224mm
Khối lượng: 1.6kg
Cung cấp bao gồm: hộp đựng, pin sạc Li-ion 7800mAh, nguồn nuôi AC, CD phần mềm phân tích, lọc zero, analog/ alarm output, cáp USB, 02 nắp đường vào, cyclone 10mm, impact kit (PM1, PM2.5, PM4, PM10, 02 impactor plates,02 impactor oil), ống lấy mẫu 1m, 04 lọc HEPA, dụng cụ tháo lọc, hướng dẫn vận hành và chứng nhận hiệu chuẩn.