Loadcell hiệu chuẩn lực nén

Price: Quick contact

- Kết nối với đầu đọc loadcell để hiệu chuẩn lực

- Các thang lực: 25kN, 50kN, 75kN, 300kN, 600kN, 1000kN 2000kN, 3000kN

- Tiêu chuẩn EN ISO 376/ EN 10002-3 Class 2, ASTM E74 Class A

Model: C140
Producer: MATEST - ITALY
Origin : ITALY -Ý
Status : Order

Thông số kỹ thuật:

Loadcell hiệu chuẩn lực nén C140 seri

- Tín hiệu ra bình thường: 2mV/V.

- Độ tuyến tính + trễ: ±0.1%

- Độ lặp lại ±0.03%

- Class A.

Gồm các loại:

- Model: C140: Load cell chuẩn 25KN, Kích thước Ø 82 x H59mm

- Model: C140-01: Load cell chuẩn 50KN, Kích thước Ø 82 x H59mm

- Model: C140-02: Load cell chuẩn 75KN, Kích thước Ø 82 x H59mm

- Model: C140-03: Load cell chuẩn 100KN, Kích thước Ø 82 x H59mm

- Model: C140-04: Load cell chuẩn 300KN, Kích thước Ø 135 x H160mm

- Model: C140-05: Load cell chuẩn 600KN, Kích thước Ø 135 x H160mm

- Model: C140-06: Load cell chuẩn 1000KN, Kích thước Ø 135 x H200mm

- Model: C140-07: Load cell chuẩn 2000KN, Kích thước Ø 135 x H200mm

- Model: C140-08: Load cell chuẩn 3000KN, Kích thước Ø 135 x H200mm

- Model: C140-09: Load cell chuẩn 5000KN, Kích thước Ø 180 x H200mm