Khúc xạ kế cầm tay Series

Price: Quick contact
Model: SK Series
Producer: SATO - JAPAN
Origin : Nhật Bản
Status : Order

Model

Độ Brix

Độ chia

Đường kính

Chiều dài

Trọng lượng

SK-100R

0.0 to 32.0%

0.2%

29mm

170mm

105g

SK-101R

28.0 to 62.0%

0.2%

29mm

160mm

105g

SK-102R

0.0 to 18.0%

0.1%

29mm

195mm

120g

SK-104R

0.0 to 10.0%

0.1%

29mm

195mm

120g

SK-106R

58.0 to 92.0%

0.2%

29mm

150mm

100g

SK-107R

45.0 to 82.0%

0.5%

29mm

145mm

100g

SK-109R

0.0 to 50.0%

0.5%

29mm

155mm

100g

SK-200R

0.0 to 28.0%

0.2%

29mm

170mm

105g