Hộp bảo vệ cho máy đo nồng độ bụi 8535

Price: Quick contact
Model: 8535
Producer: TSI - USA
Origin : Mỹ
- Hộp bảo vệ cho máy đo nồng độ bụi khi sử dụng đo liên tục ngoài hiện trường. Hộp bảo vệ thiết kế kín với môi trường, dùng để đo đúng và chính xác ở ngoài trời
- Bộ bao gồm: đầu lấy mẫu vào Omni, bình bẫy nước, kẹp giữ máy với dây giữ, nắp bụi, ống dây, phích, vòng đệm và nguồn nuôi AC/DC 
- Máy đo nồng độ bụi để bàn.