Hệ thống mài và đánh bóng lập trình hoàn toàn tự động

Price: Quick contact
Model: VELOX 402
Producer: METKON - TURKEY
Origin : Thổ Nhĩ Kỳ

Thông số kỹ thuật

Mã đặt hàng: 45 07
Mã sản phẩm: VELOX 402
Hệ thống với 4 trạm (1 mài thô, 1 mài mịn và 2 đánh bóng)
Trạm làm sạch mẫu tự động hoàn toàn với nước và ethanol, Trạm sấy không khí nóng có hẹn giờ
Làm sạch bằng siêu âm: Tùy chọn
Mẫu sấy: Máy sấy khí nóng
Loại giữ mẫu: Ở giữa + riêng biệt
Đường kính đĩa mài, mm: Ø250 & Ø300
Đơn vị liều: 8 bơm nhu động
Tốc độ mài thô: 100-1200 RPM
Tốc độ mài / đánh bóng tốt: 50-600 RPM
Công suất động cơ cơ bản: 1,1 kW
Tốc độ đầu: 50-150 RPM
Công suất đầu động cơ: 100 W
Hệ thống chuyển động ngang: Động cơ Servo
Lực riêng biệt: 5-70N
Lực ở tâm: 30-500N
Mài sâu đo lường: Có
Màn hình cảm ứng HMI: 10 inch
Hệ thống làm mát tuần hoàn: 2 x Enviro (Tùy chọn)
Đèn hiệu (Đèn báo): Có, (3 màu)
Kích thước, mm, WxDXh: 2946 x 926 x 1791
Trọng lượng, kg: 1350

Accessories

Accessories for VELOX 402
GR 0803 Working kit consisting of 250mm aluminum wheel (4 pcs), 
  250mm splash guard (4 pcs) 
  and including the following standard set of consumables;
  *Special Magnetic Foil (4 pcs), Ø 250 mm.
  *Thin Metal Plate (4 pcs), Ø 250 mm
  *Magneto grinding disc 75 mic., 250 mm dia.
  *Magneto grinding disc 18 mic., 250 mm dia.
  *An assortment of 5 polishing cloths 250 mm dia.
  *Diamond suspensions two pcs of each of 6 µ, 3 µ, 1 µ and lubricant
GR 0804 Working kit consisting of 300mm aluminum wheel (4 pcs), 
  300mm splash guard (4 pcs) 
  and including the following standard set of consumables;
  *Special Magnetic Foil (4 pcs), Ø 300 mm.
  *Thin Metal Plate (4 pcs), Ø 300 mm
  *Magneto grinding disc 75 mic., 300 mm dia.
  *Magneto grinding disc 18 mic., 300 mm dia.
  *An assortment of 5 polishing cloths 300 mm dia.
  *Diamond suspensions two pcs of each of 6 µ, 3 µ, 1 µ and lubricant
GR 0880 Ultrasonic cleaning unit
  (To be ordered simultaneously together with the machine order)
GR 0780 Stand for LEVOMAT with storage for sample holders and consumables
GR 0665 Barcode Scanner for easy loading correct programs for different samples
   
Specimen Holders for Individual Force Application
(for FORCIMAT 52/102/TS, ACCURA 102, VELOX 402)
33 31 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø25 mm specimens.
33 32 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø30 mm specimens.
33 33 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø40 mm specimens.
33 34 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 3 x Ø50 mm specimens.
33 35 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø1" specimens.
33 36 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø1 1/4" specimens.
33 37 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 6 x Ø1 1/2" specimens.
33 38 Individual force specimen holder, Ø145mm, for 3 x Ø2" specimens.
33 39 Individual force specimen holder, Ø145mm, Blank.
   
33 02 Set of insert rings for Ø30 mm (to be used with 33 33)
33 03 Set of insert rings for Ø25 mm or Ø1" (to be used with 33 33)
33 04 Set of insert rings for Ø1 1/4" (to be used with 33 33)
33 05 Set of insert rings for Ø1 1/2" (to be used with 33 33)
   
Specimen Holders for Central Force Application
(for FORCIMAT 102, ACCURA 102, VELOX 402)
46 81 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with Ø25 mm.
46 82 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with Ø30 mm.
46 83 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 4 specimens with Ø40 mm.
46 84 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with  Ø1"
46 85 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 6 specimens with Ø1 1/4"
46 86 Clamp type specimen holder, Ø130mm, 4 specimens with  Ø1 1/2"
46 88 Teardrop specimen holder, Ø130 mm, 6 specimens x 10 - 32 mm. 
46 89 Teardrop specimen holder, Ø130 mm, 4 specimens x 10 - 42 mm.
46 44 Clamp type specimen holder, Ø130 mm for 4 rectangular specimens 25 X 32 mm.
46 45 Clamp type specimen holder, Ø160 mm for 3 rectangular specimens 40 x 70 mm.
46 91 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 10 specimens with Ø25 mm.
46 92 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 8 specimens with Ø30 mm.
46 93 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 6 specimens with Ø40 mm.
46 94 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 4 specimens with  Ø50 mm.
46 95 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 10 specimens with  Ø1"
46 96 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 8 specimens with  Ø1 1/4"
46 97 Clamp  type  specimen  holder,Ø160mm, 6 specimens with Ø1 1/2"
46 98 Clamp type specimen holder, Ø160mm, 4 specimens with Ø2"            
46 39 Clamp type specimen holder, Ø220mm, 3 specimens for irregular shaped samples
   
Accessories for specimen loading (Central Force)
45 60 LEVOMAT Specimen Loading Fixture
45 10 Specimen Loading Plate Ø130 mm.
45 50 Specimen Loading Plate Ø160 mm.
   
ENVIRO Recirculating Filtering System
GR 0865 ENVIRO Recirculating Filtering System,
  Closed loop 1 micron filtering system with 20 lt. recirculating
  water tank, suitable to operate with line water on 80 micron
  filter as well. Requires 4 bar compressed air.
  Ready for operation with all Metkon Grinder/Polishers
YM 6214-00 Filter, 10 inches 1 Micron

Consumables

MAGNETO Diamond Coarse Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO 125 38-040-125 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 125 mic.
MAGNETO 125 38-050-125 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 125 mic.
MAGNETO 75 38-040-075 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 75 mic.
MAGNETO 75 38-050-075 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 75 mic.
MAGNETO 54 38-040-054 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic.
MAGNETO 54 38-050-054 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 54 mic.
MAGNETO 18 38-040-018 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic.
MAGNETO 18 38-050-018 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 18 mic.
     
MAGNETO Diamond Coarse Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO 6 38-040-006 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic.
MAGNETO 6 38-050-006 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 6 mic.
MAGNETO 3 38-040-003 Ø250 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic.
MAGNETO 3 38-050-003 Ø300 MAGNETO Diamond Disc, 3 mic.
     
MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
MAGNETO-S-120 38-041-120 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 120 Grit
MAGNETO-S-120 38-051-120 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 120 Grit
MAGNETO-S-220 38-041-220 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 220 Grit
MAGNETO-S-220 38-051-220 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 220 Grit
MAGNETO-S-500 38-041-500 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 500 Grit
MAGNETO-S-500 38-051-500 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 500 Grit
MAGNETO-S-800 38-041-800 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 800 Grit
MAGNETO-S-800 38-051-800 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 800 Grit
MAGNETO-S-1200 38-041-1200 Ø250 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 1200 Grit
MAGNETO-S-1200 38-051-1200 Ø300 MAGNETO-S Silicon Carbide Grinding Disc, 1200 Grit
     
COMPO Composite Fine Grinding Discs (1 Pc. Per Pack)
COMPO-H 40-010-250 Ø250 COMPO Composite Grinding Disc - for Hard Materials
COMPO-H 40-010-300 Ø300 COMPO Composite Grinding Disc - for Hard Materials
COMPO-S 40-020-250 Ø250 COMPO Composite Grinding Disc - for Soft & NF Materials
COMPO-S 40-020-300 Ø300 COMPO Composite Grinding Disc - for Soft & NF Materials
     
Magnetic System Accessories (1 Pc. Per Pack)
SMF 39-003-250 Ø 250 mm, Special Magnetic Foil
SMF 39-003-300 Ø 300 mm, Special Magnetic Foil
TMP 39-093-250 Ø 250 mm, Thin Metal Plate(5 pcs)
TMP 39-093-300 Ø 300 mm, Thin Metal Plate(5 pcs)
     
Polishing Cloths (Self-adhesive, 10 Pcs. Per Pack)
METAPO-P 39-013-250 Ø 250 mm, for 6 micron diamonds 
METAPO-B 39-033-250 Ø 250 mm, for 3-1 micron diamonds
METAPO-V 39-043-250 Ø 250 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina
FEDO-6J 39-015-250 Ø 250 mm, for 6 micron diamonds
FEDO-3 39-025-250 Ø 250 mm, for 3 micron diamonds
FEDO-1S 39-066-250 Ø 250 mm, for 1 micron diamonds
FEDO-1N 39-055-250 Ø 250 mm, for 0,25 micron diamonds
ALSO 39-075-250 Ø 250 mm, for 0,25 mic. diamonds or alumina 
WOOL 39-095-250 Ø 250 mm, %100 wool cloth for 6-3 micron diamonds or alumina
COLLO 39-085-250 Ø 250 mm, for colloidal silica
PETRI 39-090-250 Ø 250 mm, for petrography
NOWO 39-005-250 Ø 250 mm, for 9-1 micron diamonds 
MIX 39-250-SPC Ø 250 mm, (1 of each METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N)
     
METAPO-P 39-013-300 Ø 300 mm, for 6 micron diamonds 
METAPO-B 39-033-300 Ø 300 mm, for 3-1 micron diamonds
METAPO-V 39-043-300 Ø 300 mm, for 1-0,1 micron diamonds or alumina
FEDO-6J 39-015-300 Ø 300 mm, for 6 micron diamonds
FEDO-3 39-025-300 Ø 300 mm, for 3 micron diamonds
FEDO-1S 39-066-300 Ø 300 mm, for 1 micron diamonds
FEDO-1N 39-055-300 Ø 300 mm, for 0,25 micron diamonds
ALSO 39-075-300 Ø 300 mm, for 0,25 mic. diamonds or alumina 
WOOL 39-095-300 Ø 300 mm, %100 wool cloth for 6-3 micron diamonds or alumina
COLLO 39-085-300 Ø 300 mm, for colloidal silica
PETRI 39-090-300 Ø 300 mm, for petrography
NOWO 39-005-300 Ø 300 mm, for 9-1 micron diamonds 
MIX 39-300-SPC Ø 300 mm, (1 of each METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N)
     
Diamond Suspensions, Monocrystalline
DIAPAT-M 39-400-M Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-410-M Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-420-M Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-430-M Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-440-M Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-M 39-411-M Diamond Suspension1 Mic. 1 lt bottle
DIAPAT-M 39-421-M Diamond Suspension 3 Mic. 1 lt bottle
DIAPAT-M 39-431-M Diamond Suspension 6 Mic. 1 lt bottle
     
Diamond Suspensions, Polycrystalline
DIAPAT-P 39-400-P Diamond Suspension 0.25Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-410-P Diamond Suspension1 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-420-P Diamond Suspension 3 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-430-P Diamond Suspension 6 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
DIAPAT-P 39-440-P Diamond Suspension 9 Mic. 250 ml, bottle with sprayer
     
Diamond Two in One Products, Monocrystalline
DUOPAT-M 39-510-M A perfect mixture of 1 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
DUOPAT-M 39-520-M A perfect mixture of 3 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
DUOPAT-M 39-530-M A perfect mixture of 6 mic. Diamond suspension & Diamond Lubricant 
    500 ml, bottle with sprayer
     
Diamond Lubricant
DIAPAT 39-502 Diamond Lubricant, Water-based, 1.0 lt, bottle
     
Alumina Suspensions
ALU-MIK 39-200 Alumina Suspension 0.05 Mic. 1.0 lt, bottle
ALU-MIK 39-210 Alumina Suspension 0.3 Mic. 1.0 lt, bottle
ALU-MIK 39-220 Alumina Suspension 1.0  Mic. 1.0 lt, bottle
     
Alumina Powder
ALU-MIK 39-100 Alumina Powder 0.05 Mic. 500gr.
ALU-MIK 39-110 Alumina Powder 0.3 Mic. 500gr.
ALU-MIK 39-120 Alumina Powder 1.0 Mic. 500gr.
     
Colloidal Silica
COL-K(NC) 39-600 Colloidal Silica (1 lt), bottle