Gá uốn mẫu 40 x 40 x 160 mm

Price: Quick contact
Model: E172 - 01
Producer: MATEST - ITALY
Origin : Ý
Status : Order

Phù hợp tiêu chuẩn: EN 196-1 / EN 1015-11 / F15:451 / DIN 1164/ EN/ISO 679

Dùng cho mẫu 40x40x160mm

Nặng: 11kg