Gá nén mẫu

Price: Quick contact
Model: E171 – 01
Producer: MATEST - ITALY
Origin : Ý
Status : Order

Phù hợp tiêu chuẩn: BS 4550

Phù hợp thí thí nghiệm nén mẫu khối có kích thước 70,7x70,7x70,7mm và mẫu lỗi có chiều cao tối đa 70mm

Kích thước: 150 x 130 x 185 mm

Nặng: 9kg