Đầu dò quang học SAC và UVT (254 nm) UV 705 IQ SAC

Price : Quick contact

Đo nồng độ thấp trong nước thải, nước mặt, với sự bù độ đục, tích hợp hệ thống làm sạch bằng sóng siêu âm. Được trang  bị thêm bộ chống sốc

Model : UV 705 IQ SAC
Producer : WTW - GERMANY
Origin : WTW - Đức

Thống số kỹ thuật Đầu dò quang học SAC và UVT (254 nm) UV 705 IQ SAC:

Đo nồng độ thấp trong nước thải, nước mặt, với sự bù độ đục, tích hợp hệ thống làm sạch bằng sóng siêu âm. Được trang  bị thêm bộ chống sốc
Các bước sóng: 254 nm, 550 nm
Khoảng cách đo: 5 mm
Chế độ đo:
SAC 254, hòa tan: 0.0 ... 3000 1/m 
SAC 254, tổng số: 0.0 ... 3000 1/m
UVT 254, tổng số:  0.0 ... 100.0 %
CODds correl: 0.0 ... 12500 mg/l
CODto correl: 0.0 ... 20000 mg/l
TOC correl: 0.0 ... 20000 mg/l
BOD correl: 0.0 ... 8000 mg/l
DOC correl: 0.0 ... 12500 mg/l
UVT 254, hòa tan: 0.0 ... 100.0 %
Thang đo trung  bình
Giá trị pH:  4 - 12
Tốc độ dòng chảy: < 3 m/s
Nhiệt độ:  0 °C ... + 45 °C (32 °F ... + 113 °F)
Vật liệu:
Thân đầu dò: Titan loại 2
Phần giữa: PEEK
Nắp ở dưới: PEEK
Cửa số đo: Sapphire
Đầu kết nối housing: POM
Plug, 3-pole: ETFE (blue) Tefzel®
Vòng bảo vệ: POM