Đầu dò quang học đo COD/TOC/DOC/BOD/SAC & TSS- CarboVis® 705 IQ

Price : Quick contact

Ứng dụng: Đo COD/TOC/DOC/BOD/SAC và TSS với dải đo UV-VIS trong nước thải của các nhà máy, nước thải đô thị, nước biển,...

Tích hợp hệ thống tự động làm sạch bằng sóng siêu âm

Model : CarboVis® 705 IQ
Producer : WTW - GERMANY
Origin : WTW - Đức

Thông số kỹ thuật Đầu dò quang học đo COD/TOC/DOC/BOD/SAC và TSS CarboVis® 705 IQ TS: 
Đầu dò quang học đo COD/TOC/DOC/BOD/SAC và TSS với dải đo UV-VIS, sử dụng để đo trong nước thải của các nhà máy, nước thải đô thị. Tích hợp hệ thống tự động làm sạch bằng sóng siêu âm
Loại đèn: Xenon flashlamp
Bước sóng: 200 - 720 nm
Khoảng cách đo: 5 mm
Thang đo:
COD spectr., total: 0.0 ... 800.0 mg/L ± 0.1 mg/L
COD spectr., dissolv: 0.0 ... 800.0 mg/L ± 0.1 mg/L
TOC spectr., correl: 0.0 ... 500.0 mg/L ± 0.1 mg/L
DOC spectr., correl: 0.0 ... 500.0 mg/L ± 0.1 mg/L
BOD spectr., correl: 0.0 ... 500.0 mg/L ± 0.1 mg/L
SAC 254, total: 0.0 ... 600.0 1/m ±  0.1 1/m
SAC 254, dissolved: 0.0 ... 600.0 1/m ±  0.1 1/m
UVT 254, total *: 0.0 ... 100.0 % ±  0.1 %
UVT 254, dissolved *: 0.0 ... 100.0 % ±  0.1 %
TSS: 0.0 ... 900.0 mg/L
Đặc điểm ứng dụng:
Giá trị pH:  4 - 12
Tốc độ dòng chảy: < 3 m/s
Nhiệt độ:  0 °C ... + 45 °C (32 °F ... + 113 °F)
Vật liệu:
Thân đầu dò: Titan loại 2
Phần giữa: PEEK
Nắp ở dưới: PEEK
Cửa sổ đo: Sapphire
Đầu kết nối housing: POM
Plug, 3-pole: ETFE (blue) Tefzel®
Vòng bảo vệ: POM