Đầu dò pH online cho nước biển

Price: Quick contact

Đầu dò pH online cho nước biển là đầu dò để gắn các điện cực pH / ORP SensoLyt® SEA / DWA / ECA / PtA, thiết kế sử dụng cho biển, để sử dụng với IQ SENSOR NET. 

Model: SensoLyt® 700 IQ SW
Producer: WTW - GERMANY
Origin : Đức

Thang đo
pH: 0.00 ... 14.00 pH (Phụ thuộc vào cảm biến) ± 0.01 pH
ORP: -2000 mV ... +2000 mV (phụ thuộc vào cảm biến) ± 1 mV
Đầu dò nhiệt độ tích hợp NTC
Thang đo:  - 5 °C ... + 60 °C (23 ... 140 °F)
Độ chính xác: ± 0.5 K
Độ phân giải: 0.1 K
Thời gian đáp ứng t99 của đầu dò: < 15 s
Cân bằng nhiệt độ: trong khoảng đo: 0 °C ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Cấp bảo vệ: 
Đầu dò với cảm biến được cài đặt, có cáp kết nối: IP 68
Trọng lượng: 1800 g
Kích thước: 59.5 x 515 mm
Kết nối dây cáp: SACIQ  hoặc SACIQ SW
Vật liệu:
Thân đầu dò: POM
Đầu bảo vệ: PVC 
Giá giữ cảm biến: POM 
Đầu housing: POM
Điện năng tiêu thụ: 0.2 W
Thiết kế chuyên dụng cho nước biển