Đầu dò độ dẫn cho nước biển - TetraCon® 700 IQ SW:

Price : Quick contact
Model : TetraCon® 700 IQ SW
Producer : WTW - GERMANY
Origin : WTW - Đức

Thông số kỹ thuật TetraCon® 700 IQ SW:
Thang đo và độ phân giải: 10.00 μS/cm ... 500.0 mS/cm
0.00 ... 20.00 μS/cm ± 0.01 μS/cm
0.0 ... 200.0 μS/cm ± 0.1 μS/cm
0 ... 2000 μS/cm ± 1 μS/cm
0.00 ... 20.00 mS/cm ± 0.01 mS/cm
0.0 ... 200.0 mS/cm ± 0.1 mS/cm
0.0 ... 500.0 mS/cm ± 0.1 mS/cm
Độ mặn:  0.0 ... 70.0 ± 0.1
Tổng chất rắn hòa tan TDS: 0 ... 2000 mg/l  ±  1 mg/L
Đầu dò nhiệt độ: Tích hợp NTC
Thang đo - 5 °C ... + 60 °C (23 ... 140 °F)
Độ chính xác: ± 0.5 K
Độ phân giải: 0.1 K
Thời gian đáp ứng: t90: < 60 s
Thời gian đáp ứng: t95: < 120 s
Độ sâu: min. 10 cm; max. 100 m 
Trọng lượng: khoảng: 1170 g
Vật liệu:
Thân điện cực: POM
Đầu điện cực: PVC, epoxy (filler)
Cảm biến, vỏ của đầu dò nhiệt độ: Graphite
Đầu kết nối với housing: POM
Plug, 3-pole: ETFE (blue) Tefzel®
Điện năng tiêu thụ: 0.2 W
Cấp bảo vệ: IP 68, 10 bar (106 Pa) 
Độ sâu nhúng chìm: Min. 10 cm; max. 100 m 
Thiết kế 4 cảm biến tránh sự phân cực, tránh bám bẩn
Bề mặt đo cực kỳ trơn, chống bám bẩn và dễ dàng làm sạch
Gần  như không cần bảo trì