Đầu dò ammonium và Nitrate online - VARiON®Plus AN/A

Price: Quick contact
Model: VARiON®Plus AN/A
Producer: WTW - GERMANY
Origin : Đức

Thông số kỹ thuật Đầu dò ammonium và Nitrate online - VARiON®Plus AN/A comp SET NH4 & NO3
WTW - Đức
Đầu dò ammonium và Nitrate online
Thang đo
NH4-N:
0.1 ... 100.0 mg/l ± 0.1 mg/L
1 ... 2000 mg/l ± 1 mg/L
NH4: 
0.1 ... 129.0 mg/l  ± 0.1 mg/L
1 ... 2580 mg/l ± 1 mg/L
mV:  -2000 ... +2000 mV ± 1 mV
NO3-N:
0.1 ... 100.0 mg/l ± 0.1 mg/L
1 ... 1000 mg/l ± 1 mg/L
NO3: 
0.5 ... 450.0 mg/l ±  0.5 mg/l
5 ... 4500 mg/l  ±  5 mg/l
Điện cực bù K
 0.1 ... 100.0 mg/l  ± 0.1 mg/L
1 ... 1000 mg/l ± 1 mg/L

Tích hợp đầu dò nhiệt độ: Integrated NTC, -5 … +60 °C
Độ chính xác: ± 0.5 K
Thời gian đáp ứng  t95: < 20s
Tự động bù nhiệt
Cấp bảo vệ: IP 68, 0.2 bar (2 x 104 Pa)
Độ sâu nhúng chìm: min. 50 mm; max. 2 m 
Hiệu chuẩn bởi nhà máy, không cần hiệu chuẩn trong quá trình sử dụng
Các cảm biến đo và cảm biến reference có thể thay thế một các độc lập