Original Schmidt - Súng bật nẩySúng bật nẩy nhằm thử cường độ chịu nén và đánh giá độ đồng nhất của bê tông

Súng bật nẩy Original Schmidt được chế tạo và giới thiệu ra thị trường bởi Proceq từ những năm 1950. Kể từ đó nó trở thành thiết bị phổ biến nhất trên toàn thế giới về việc thử nghiệm không phá hủy (NDT) nhằm kiểm tra thuộc tính cường độ bê tông, nhựa (asphalt), vữa, đá và giấy. Proceq có nhiều loại súng bật nẩy với cường độ khác nhau cho từng loại vật liệu và ứng dụng phù hợp. Súng bật nẩy SilverSchmidt là thế hệ mới nhất, kế thừa những ưu điểm của loại truyền thống Original Schmidt với công nghệ tân tiến. Đây là thiết bị đầu tiên cho ra giá trị bật nẩy thực và độ lặp lại tốt nhất.