Sterifeed là nhãn hiệu cung cấp các thiết bị thanh trùng sữa mẹ thuộc tập đoàn Medicare Colgate - Anh. Với nhiều năm kinh nghiệm trung lĩnh vực cung cấp thiết bị thanh trùng sữa mẹ, Sterifeed là nhãn hiệu được tin dùng trên thế giới cũng như tại Việt Nam.