Bộ hút, ngưng tụ và trung hòa hơi acid

Price: Quick contact

Bộ hút, ngưng tụ và trung hòa hơi acid trong quá trình phá mẫu Kjeldahl

Model TUR/K, cat.no. 12-0057

Model: TUR/K, cat.no. 12-0057
Origin : Gerhardt - Đức
Status : Order

Tính năng kỹ thuật

Rất tiết kiệm: chỉ tiêu thụ nước 30 lít/giờ và NaOH thông thường.

Máy làm việc theo hai bước: tách và rửa hơi acid. Hơi acid sẽ đượng ngưng tụ trong bình tách, sau đó được rửa với dung dịch NaOH hoặc CaCO3 đậm đặc ở bình rửa. Cuối cùng hơi được lôi cuốn theo nước xả ra ngoài.

Kích thước:     W330 x D450 x H420mm

Trọng lượng:   19kg

Nguồn điện:    230V, 50Hz, 205W