Bộ dụng cụ kim vica

Price: Quick contact

- Bộ Vicat xác định thời gian đông kết xi măng theo tiêu chuẩn EN 13279-2; EN 480-2; EN 196-3/ ASTM C191/ AASHTO T131/ TCVN 6016

- Khung máy bằng kim loại có thước chia vạch, quả gia trọng 300g

Model: E055N
Producer: MATEST - ITALY
Origin : ITALY - Ý
Status : Order

Cung cấp gồm có:

- Khung máy bằng kim loại có thước chia vạch, quả gia trọng 300g

-  Kim lớn D10mm

- Tấm đế thủy tinh.

- E055-05 Khuôn côn bằng nhựa đường kính 60/70mm x cao 40mm, theo tiêu chuẩn ASTM, AASHTO. 

- E046-01N Kim xuyên 1mm theo tiêu chuẩn ASTM, AASHTO

- E042-01N Kim kết thúc 1mm theo tiêu chuẩn ASTM, AASHTO

* Mô tả chức năng:

- Bộ Vicat xác định thời gian đông kết xi măng theo tiêu chuẩn EN 13279-2; EN 480-2; EN 196-3/ ASTM C191/ AASHTO T131

- Kích thước: 160 x 200 x 300mm

- Trọng lượng: 5kg