Bình Le Chatelier

Price: Quick contact
Model: E014
Producer: MATEST - ITALY
Origin : ITALY - Ý
Status : Order

Phù hợp tiêu chuẩn: EN 196-6 / ASTM C188 / AASHTO T133 / UNE 83453

Dùng để xác định tỷ trọng của xi măng

Thể tích: 250ml

Cổ chia vạch: từ 0 đến 1ml và từ 18 đến 24ml

Vạch chia: 0.1ml

Nặng: 500g